Typisk HP?

Typisk HP – hva er «typisk HP»? Her kommer noen refleksjoner om betydningen av grunnleggende verdier fra en som har valgt å bli lenge hos samme arbeidsgiver – snart 29 år!

 

hplogo.jpg

 

Det er mange grunner til at jeg har blitt i HP, og disse er helt klart faktorer som er typisk HP! Bill Hewlett og Dave Packard satte opp et sett med syv verdier som en del av «HP Way» (jeg tillater meg å bruke originalspråket her) :

 

Passion for customers
We put our customers first in everything we do.

Trust and respect for individuals
We work together to create a culture of inclusion built on trust, respect and dignity for all.

Achievement and contribution
We strive for excellence in all we do; each person's contribution is a critical key to our success.

Results through teamwork
We effectively collaborate, always looking for more efficient ways to serve our customers.

Speed and agility
We are resourceful and adaptable, and we achieve results faster than our competitors.

Meaningful innovation
We are the technology company that invents the useful and the significant.

Uncompromising integrity
We are open, honest and direct in our dealings.

 

Mange har sagt at «The HP Way» har blitt borte på veien fra 1939 til i dag. Jeg ser annerledes på dette, selv om det ikke er til å legge skjul på at ting som har vært opplevd som kontroversielt har skjedd i HP gjennom årene. Til tider har det vært intern frustrasjon, også her «på berget» i HP Norge.

 

I business er endringer nødvendig – det vet alle. Forutsetninger, krav og forventninger endres i stadig økende tempo, og både forretningsstrategier og vi medarbeidere må evne å være i forkant for å lykkes. I en slik verden mener jeg det er avgjørende å samtidig ha et solid fundament å stå på, og min opplevelse er at det har jeg hatt i HP. 

 

Gjennom alle endringer,  ledere som har kommet og gått, nye strategier, oppkjøp og fusjoner...  verdiarbeidet har hatt og har stor betydning.  Det er klart at vi også har feilet fra tid til annen, også innenfor praktisering av de enkelte verdiene.  Det må vi ta læring av, så vi gjør det bedre neste gang. Det er helt avgjørende for motivasjon og resultatoppnåelse at vi medarbeidere kan kjenne igjen verdiene i det daglige! Dersom verdier kun trekkes frem i festtaler og lignende, får de i verste fall motsatt effekt i forhold til hensikten.

 

Typisk HP. I fortsettelsen vil jeg ta for meg noen av HP-verdiene som har vært viktigst og mest tydelige for meg, og se på hvordan og hvorfor de kan sies å være «typisk HP».

Merkelapper: Typisk HP
Legg igjen en kommentar

Vi oppfordrer deg til å dele dine kommentarer på dette innlegget. Kommentarer blir overvåket
og publisert så raskt som mulig i vanlig arbeidstid.

For å sikre at din kommentar blir publisert, så må du følge HPs standard retningslinjer.
Våre ambisjonene er å besvare alle kommentarer innen 24 timer, men ved helger, ferier og
helligdager kan det gå inntil 48 timer. Supportspørsmål besvares ikke; følg henvisningene på
http://www8.hp.com/no/no/contact-hp/contact.html.

Pass på at du velger et unikt navn. Du kan ikke benytte et navn som allerede er i bruk.
Pass på at du velger en unik e-postadresse. Du kan ikke benytte en adresse som allerede er i bruk.
Skriv inn tegnene du ser på bildet over.Skriv inn ordene du hører.
Søk
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mener du 
About the Author
Featured


Følg oss
The opinions expressed above are the personal opinions of the authors, not of HP. By using this site, you accept the Terms of Use and Rules of Participation.