På tide å gjøre noe

Realitetene er at vi i dag bruker  80% av våre tilgjengelige ressurser (kapital, mennesker og teknologi) på å holde liv i våre it-systemer. Det betyr at bare 20% brukes til innovasjon og nytenkning, eller forretningsutvikling om man vil. Relatert til dette merker vi at tilgangen på kompetanse på it-infrastruktur er i ferd med å bli en utfordring hos mange norske bedrifter. It har blitt et stadig viktigere verktøy og teknologiutviklingen gir veldig mange muligheter, men også stort spenn i den infrastrukturen som skal vedlikeholdes og videreutvikles.  Det er på tide å begynne å gjøre noe…….

 

IMG_20140308_141112.jpg

 

Noen ganger er det verdifullt å se på hva som har vært utviklingen i andre industrier for å kunne sammenligne og lære. Bilindustrien har gjennom 100 år vært gjennom hestekurer, globalisering, ekspansjon og kontraksjon i antall leverandører, og ikke minst en voldsom profesjonalisering for å kontrollere kostnader og kvalitet. I følge  en rangering gjort av BCG og presentert i Wall Street Journal (WSJ), er bilindustrien i dag blant de mest innovative. I denne rangeringen er ni av de topp 20 bedriftene bilprodusenter. Hvis vi sammenligner vår it-verden med det å kjøre en biltur med to timers varighet,  så måtte vi bruke 8 timer for å «holde liv» bilen for i det hele tatt kunne kjøre to timer. Det er på tide å gjøre noe……

 

En it- avdeling bør ikke bruke tid eller ressurser på oppdatering og feilretting på egen hånd. Den bør installere beste praksis og anbefalinger for å unngå feil og problemer. Som bilsjåfører er vi ofte påpasselige med å følge serviceintervaller og ha tilstrekkelig forsikring. De færreste tør å anklage bilprodusenten for uhell i trafikken. Her kan både it-avdelinger og it-produsenter bli flinkere. Det handler om å sette kundens forventninger riktig. Dette er et lederansvar.

 

IMG_20140401_064400.jpg

 

Som leverandør av it-infrastruktur og –tjenester, må vi hele tiden søke etter forbedringer. For å nå målet om å bruke mindre ressurser på å holde liv i systemene, må vi omprioritere slik at vi tar de nødvendige grepene for å bygge det digitale Norge. Kommuner, stat og det private bør fokusere på etablering av en standardisert infrastruktur som er modulær, og hvor mye av det som vi i dag gjør manuelt er automatisert og vedlikeholder seg selv.

 

Konkurransen mellom ulike it-produsenter er steinhard.  HP lever i et globalt konkurransebilde, og uten innovasjon og nytenkning så har vi ingen eksistens. Nettopp derfor er innovasjon og nytenkning for konstante forbedringer i ryggmargen på våre ansatte. Vi er ydmyke og vet at det er mange områder hvor vi er et godt stykke unna målet, men på noen områder er vi ledende. Dette prøver vi daglig å overføre til kundene våre gjennom ulike egenskaper i våre produkter og tjenester.

 

La oss «flytte» oss inn i den nye digitale fremtiden, men vi bør kanskje gjøre oss opp en mening om hva vi skal ha med oss dit, og hva skal vi la være igjen.

 

frode_tove.jpg

 

Skrevet av Tove Malvik, Technology Services Country Manager Norge og Frode Lukassen, Global Delivery Manager

Norge

Bilder av Helge Østensen, GSD EMEA, Hewlett Packard Norge AS

Publisert av Henriette Ask, Hewlett Packard Norge AS

Merkelapper: Perspektiv
Legg igjen en kommentar

Vi oppfordrer deg til å dele dine kommentarer på dette innlegget. Kommentarer blir overvåket
og publisert så raskt som mulig i vanlig arbeidstid.

For å sikre at din kommentar blir publisert, så må du følge HPs standard retningslinjer.
Våre ambisjonene er å besvare alle kommentarer innen 24 timer, men ved helger, ferier og
helligdager kan det gå inntil 48 timer. Supportspørsmål besvares ikke; følg henvisningene på
http://www8.hp.com/no/no/contact-hp/contact.html.

Pass på at du velger et unikt navn. Du kan ikke benytte et navn som allerede er i bruk.
Pass på at du velger en unik e-postadresse. Du kan ikke benytte en adresse som allerede er i bruk.
Skriv inn tegnene du ser på bildet over.Skriv inn ordene du hører.
Søk
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mener du 
About the Author
Featured


Følg oss
The opinions expressed above are the personal opinions of the authors, not of HP. By using this site, you accept the Terms of Use and Rules of Participation.