Kan HP Digital Hospital bidra til at ‘pasienten i sentrum’ blir mer enn et begrep?

Den Østerriske forfatteren og Management konsulenten Peter Drucker (1909 – 2005) uttalte en gang: “The hospital is altogether the most complex human organization ever devised”

 

Gjennomsnittlig levealder øker og dette gir flere pasienter med komplekse og sammensatte sykdomsbilder. I tillegg ser man en klar økning i antall kronikere samt pasienter med livstilssykdommer. Dette kombinert med økt press på sykehusene for å redusere behandlingstid og sykehusopphold, utføre mer behandling med mindre ressurser, styrke pasientsikkerheten og være compliant med lover og myndighetspålagte krav, gjør at sykehusene står ovenfor større utfordringer nå enn noen gang tidligere.

 

Aktører og institusjoner i helsevesenet møter disse utfordringene med blant annet å arbeide mot en pasientsentrisk organisasjon.
Det innebærer at informasjon må følge pasienten og være uavbrutt tilgjengelig for behandlende personell, uavhengig av tid og sted samtidig som den er sikret i hele informasjonbanen fra lagring til visning på skjerm.  Dette gir besparelser i form av mindre administrativt arbeid knyttet til søk etter informasjon, mindre forsinkelser grunnet mangelfull eller uriktig informasjon og ikke minst færre behandlingsfeil som er forårsaket av informasjonbrist.

 

Tradisjonelt har sykehus hatt fragmenterte, frittstående system med begrenset eller ingen informasjonsdeling mellom avdelinger og tekniske løsninger. I HP’s referansearkitektur, Digital Hospital 2.0 har vi integrert ulike klienter og enheter med applikasjoner og system i en industristandard, serviceorientert løsning (SOA) der sikkerhet, fleksibilitet og økonomi er ivaretatt. Dette konseptuelle rammeverket tilrettelegger for standardisering og samhandling på foretaks, regionalt og nasjonalt nivå.

 

helse.jpg

 

HP Digital Hospital integrerer byggtekniske system-, medisinsk-teknisk utstyr og informasjonsteknisk utstyr over et felles IP basert nettverk. Dette vil være sentralnervesystemet i et Digitalt Sykehus som blant annet muliggjør meldingsbasert og automatisert bestilling av endose-medisinforpakninger, bestilling og administrasjon av portør, sengelogistikk, varelogistikk m.m.

 

Så konlusjonen er at HP Digital Hospital kan understøtte og dermed effektivisere kliniske og administrative prosesser i sykehuset ved å tilgjengeligjøre rett informasjon, til rett tid, til rett person, levert på en sikker måte.

HP ønsker å videreutvikle Digital Hospital der informasjonstilgjengelighet og samhandling i sykehus står sentralt. Dette arbeidet vil baseres på våre pågående prosjekt som New Royal Adelaide Hospital, Cambridge University Hospital og nytt Østfoldsykehus samt gjennom gode workshops med globale helseaktører ved HP’s Global Health Center of Excellence på AHUS.

 

 

sigurd_alfsen.jpg

Skrevet av Sigurd Alfsen, Salgsansvarlig Helse, HP Norge AS

Publisert av Henriette Ask, HP Norge AS

Merkelapper: Teknologi
Legg igjen en kommentar

Vi oppfordrer deg til å dele dine kommentarer på dette innlegget. Kommentarer blir overvåket
og publisert så raskt som mulig i vanlig arbeidstid.

For å sikre at din kommentar blir publisert, så må du følge HPs standard retningslinjer.
Våre ambisjonene er å besvare alle kommentarer innen 24 timer, men ved helger, ferier og
helligdager kan det gå inntil 48 timer. Supportspørsmål besvares ikke; følg henvisningene på
http://www8.hp.com/no/no/contact-hp/contact.html.

Pass på at du velger et unikt navn. Du kan ikke benytte et navn som allerede er i bruk.
Pass på at du velger en unik e-postadresse. Du kan ikke benytte en adresse som allerede er i bruk.
Skriv inn tegnene du ser på bildet over.Skriv inn ordene du hører.
Søk
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mener du 
About the Author
Featured


Følg oss
The opinions expressed above are the personal opinions of the authors, not of HP. By using this site, you accept the Terms of Use and Rules of Participation.