Garasjen - uten nerden stopper verden
Ansatte i HP Norge blogger om alt fra engasjement og karriere til teknologi og samfunn.
www.hp.no/garasjen

Få med deg hva «Lean Six Sigma» er!

HP er kjent for å lage kvalitetsprodukter. Her kan du lese mer og se video om hvordan framtida skapes gjennom maskin- til-maskin kommunikasjon og  kontinuerlig prosessforbedring med fokus på kundeopplevelser. Les og se kort video for å lære hva «Lean Six Sigma» er og hvordan vi i Global Support Delivery (GSD) jobber med åetterleve vårt motto: «Customer satisfaction is a part of our DNA». 

 

 

Lean Six Sigma: Prosessfokus med kunden i sentrum

 

Prosesser og kontinuerlig forbedring er limet som binder det hele sammen. Konseptet som benyttes i HP er Lean Six Sigma (LSS). Lean Six Sigma er en verktøykasse, der tanken er å sette kunden i fokus.  Med fokus i kundeopplevelsen ønsker man å analysere prosessen og resultatene. Her er målet å redusere variansen og dermed ikke bare fokusere på gjennomsnittsopplevelsen. Slik skal opplevelsen gjøres mer forutsigbar. Videre er målet å fjerne unødvendige deler i leveransen og fokusere på det som betyr noe. Til slutt handler dette om gjøre det som må og skal gjøres, riktigst mulig, for slik å drive kontinuerlig forbedring. 

 

Se videoen og få ytterligere innblikk i framtidens support her:

 

https://www.brainshark.com/HPLearning/vu?pi=zG1zHRlu5z38PBz0&dm=1

 

 

Kvalitetsprodukter videreutvikles med førstehåndsinformasjon

 

Forutsetningen for kvalitet er å levere gode produkter. Produktene designes for å være mest mulig innovative i dag og å kunne skalere for framtida. HP har i en årrekke hatt fokus på dette. Et eksempel er utviklingen av blades og C7000-hyllene. Dette sikrer investeringsbeskyttelse for kundene, samtidig som supporten er tilpasset nye behov. Nå bytter kundene selv enkelt deler og «maskinene snakker selv».

 

 

Framtidens support er automatisert og bidrar til innovasjon

 

Supportprosessene designet slik at de innhenter førstehånds informasjon fra produktene underveis. Produktene har en direktekopling mot HP via Insight Remote Support (IRS),  som gjør at IT infrastrukturen (og kundene) vil få melding om mulige feil før de oppstår. Slik kan kundene bli mer proaktive og ligge i forkant. Proactive Care er et eksempel på et slikt tjenesteprodukt, der kunden skal kunne flytte seg fra reaktiv brannslukking. Slik vil kundene oppleve bedre service ved at de enklere vil få tilgang til oppdateringer samt løpende oversikt over status på hva som er installert og helsetilstanden til IT infrastrukturen.  Fokus og ressurser kan flyttes fra operasjon og drift til i innovasjon og nytenking.

 

Lean_Bildeserie.jpg

 

Internasjonalt har HP bidratt til utviklingen av Lean Six Sigma

 

HP har gjennom sin lange historie bidratt til utviklingen innenfor kvalitets- og forbedringsarbeid. I artikkelen nedenfor blir HP trukket fram som et selskap som bidro til amerikanernes utvikling på området, og måten vi blant annet lærte av japansk kvalitetskultur. Her skal blant annet HP ha bidratt med fokus på Kanban. Kanban er ifølge Wikipedia en pullteknikk, der man drar i gang arbeid etter behov, og brukes tildels i just-in-time-produksjon (JIT). Mer om utviklingen innenfor Lean Six Sigma kan du lese her.

 

http://asq.org/pub/sixsigma/past/vol2_issue4/folaron.html

 

 

Lær mer om Lean I Norge

 

Det er ikke bare HP som bruker Lean. Dette er blant de største trosretningene innenfor moderne kvalitetsarbeid, både i privat og offentlig sektor. I Norge finnes i dag en en forening rundt dette. Med Lean på norsk arbeider denne foreningen med utvikling satt i system, som kombinerer lean-prinsipper og -metoder med vår norske kultur og samarbeidstradisjon. Her er medvirkning og samarbeid med tillitsvalgte og ansatte grunnleggende prinsipper, og målet er å oppnå økt produktivitet+innovasjon+gode arbeidsplasser – samtidig.

 

http://www.leanforumnorge.no/regionale-forum/generelt-om-lean

 

 

Bilde_Frode.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet av Frode Lukassen, Leder, HP Support Norge

Publisert av Anne Rålien, HP Norge 

 

Merkelapper: Perspektiv
Legg igjen en kommentar

Vi oppfordrer deg til å dele dine kommentarer på dette innlegget. Kommentarer blir overvåket
og publisert så raskt som mulig i vanlig arbeidstid.

For å sikre at din kommentar blir publisert, så må du følge HPs standard retningslinjer.
Våre ambisjonene er å besvare alle kommentarer innen 24 timer, men ved helger, ferier og
helligdager kan det gå inntil 48 timer. Supportspørsmål besvares ikke; følg henvisningene på
http://www8.hp.com/no/no/contact-hp/contact.html.

Pass på at du velger et unikt navn. Du kan ikke benytte et navn som allerede er i bruk.
Pass på at du velger en unik e-postadresse. Du kan ikke benytte en adresse som allerede er i bruk.
Skriv inn tegnene du ser på bildet over.Skriv inn ordene du hører.
Søk
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mener du 
About the Author
Featured


Følg oss
The opinions expressed above are the personal opinions of the authors, not of HP. By using this site, you accept the Terms of Use and Rules of Participation.