Behovet for utdannelse er umettelig!

Kjære dagbok - besøk på Rosamystica

 

Jeg er spent på hvordan livet er på Rosamystica, 2 år etter at jeg var der og åpnet skolen sammen med min kollega Britt Fidjestøl i juli 2010. Rosamystica er HP sin første skole i Zambia, en skole som ligger i Matero i utkanten av hovedstaden Lusaka. Lokalmiljøet er preget av fattigdom, høy kriminalitet, en eller begge foreldrene er døde og ressursene er minimale. Vi bygget skolen i samarbeid med Kirkens Nødhjelp i Zambia i tidsrommet 2009-2010.


Møte med elevene er fylt med glede, varme og mange smil. Til tross for minimal tilgang på ressurser har de ikke mistet håpet. Jeg skjønner at sang, dans og rytmer er en viktig del av deres liv, og klapper med.

 

garasjen-wamba6.jpg

 

Rektor forteller om utviklingen fra 2 barn på kjøkkenet hennes, til en ny flott skole for 2 år siden som i dag rommer 215 elever. Antallet elever øker, og  5 elever har fått tilbud om univeristetsplass. Fantastisk å høre! Jeg blir så glad. Det understreker hvor viktig det er å bygge skoler og gi utdannelse. Dessverre har ingen av dem mulighet til å akseptere plassen sin. De ikke har råd. Det gjør meg vondt å høre, og jeg får lyst til å betale skolegangen selv. Men det vil alltid være noen som ikke har råd, og da kan jeg ikke gi til en og ikke de andre. Jeg må finne på noe annet som kan gi hjelp til alle. Jeg innser igjen at behovet for utdannelse er umettelig. 

 

garasjen-wamba5.jpg


Siden sist har Rosamystica fått et ”kjøkken” og et sted hvor elevene kan spise mat. Elevene spiser på rundgang inndelt etter klasser. Kjøkkenet  er et rom med tak og vegger hvor lærerene kan lage mat uavhengig av vær, og i ”renere” omgivelser enn rett på bakken. Kjøkkenet er gitt av de ansatte i HP Norge. Flott å se at våre egne bidrag har kommet med til et godt formål. I Norge snakker politikerne om at elevene ved norske skoler skal få gratis mat. I Zambia har ansatte i HP Norge gitt elevene et egnet sted for matlaging og et tak over hodet. Kontrastene er store. Rosamystica har også etablert en grønnsakshage, hvor hvert enkelt trinn dyrker sine egne grønnsaker som brukes til elevenes lunsj.

 

Fortsettelsen følger...

 

Les mer om bakgrunnen for prosjektet i Randi sin første artikkel HP bygger skoler i Afrika

Merkelapper: Typisk HP
Legg igjen en kommentar

Vi oppfordrer deg til å dele dine kommentarer på dette innlegget. Kommentarer blir overvåket
og publisert så raskt som mulig i vanlig arbeidstid.

For å sikre at din kommentar blir publisert, så må du følge HPs standard retningslinjer.
Våre ambisjonene er å besvare alle kommentarer innen 24 timer, men ved helger, ferier og
helligdager kan det gå inntil 48 timer. Supportspørsmål besvares ikke; følg henvisningene på
http://www8.hp.com/no/no/contact-hp/contact.html.

Pass på at du velger et unikt navn. Du kan ikke benytte et navn som allerede er i bruk.
Pass på at du velger en unik e-postadresse. Du kan ikke benytte en adresse som allerede er i bruk.
Skriv inn tegnene du ser på bildet over.Skriv inn ordene du hører.
Søk
About the Author


Følg oss
The opinions expressed above are the personal opinions of the authors, not of HP. By using this site, you accept the Terms of Use and Rules of Participation